• отзыв почему стоит выбрать адвоката приймак
 • статья адвоката по наследству
 • видео-отзыв по делу об установлении юридического факта
 • отзыв про адвоката по банковскому спору
 • отзыв об адвокате светлане михайловне приймак
 • адвокат помогла с решением земельного вопроса
 • обращение к оппонентам
 • отзыв про юриста по наследственному делу
 • скидку на юридические услуги адвоката
 • отзыв об адвокате по наследственному делу
 • отзыв об семейном адвокате по делу об уменьшении размера алиментов
 • отзыв об адвокате светлане приймак по кредитному спору
 • статьи и публикации частного адвоката
 • благодарность адвокату в виде отзыва Клиента
номер телефона адвоката

В’ячеслав ТОЛКОВАНОВ: «Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою кількістю професійних управлінців»

Новини права В’ячеслав ТОЛКОВАНОВ: «Модернізація державної служби: якісні адміністративні послуги меншою кількістю професійних управлінців»

    Голова Національного агентства України з питань державної служби В’ячеслав ТОЛКОВАНОВ

      Упродовж багатьох років тільки лінивий не повторював, що успішному проведенню реформ у нашій країні істотно заважають бюрократичні перепони, передовсім громіздка державна машина, численний, проте малоефективний чиновницький апарат, непрозорі та незрозумілі широкому загалу відносини держави і громадянина.

      Системно змінити ситуацію, зробити владу доступною, ефективною і відкритою має на меті розпочата наприкінці 2010 року адміністративна реформа. А Президентська програма економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» визначила конкретні завдання з підвищення ефективності державного управління та виконавчої влади.

      Оскільки більшість економічних та соціальних перетворень здійснюється безпосередньо силами українських «білих комірців», започатковано і реформу власне державної служби. Очолює цю роботу єдиний центральний орган, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в цій сфері, — Національне агентство з питань державної служби, очільник якого В’ячеслав ТОЛКОВАНОВ — гість прямої телефонної лінії «Урядового кур’єра». І, судячи з кількості дзвінків на редакційний телефон, звернень до нього у наших читачів накопичилося чимало. Та про все по порядку.

      — Найпопулярніше запитання наших читачів відразу після появи анонсу про цю пряму телефонну лінію: «Коли набуде чинності новий закон про державну службу і з чим пов’язано його відтермінування в часі?»

      — Гадаю, це природно, адже з-поміж понад 270 тис. вітчизняних держслужбовців — чимало читачів вашого шанованого загальноукраїнського видання.

      Стара редакція закону безнадійно застаріла, тож, зрозуміло, чимало професійних управлінців пов’язують свої сподівання з європейськими новаціями в організації державної служби, змінами в правовому регулюванні цієї особливої сфери людської діяльності, передусім щодо політичної неупередженості, підвищенні престижності статусу держслужбовця, його належного соціального та матеріального захисту.

      Певна річ, йдеться не про косметичний ремонт, а про комплексну реформу. Саме з огляду на це законодавець передбачив, що новий закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

      Поясню доцільність такого кроку. Впровадження нового Закону «Про державну службу» передусім потребує модернізації технічного законодавства, що регулюватиме процедурні моменти застосування закону. Для цього Кабінет Міністрів має видати, а Нацагентство з питань державної служби затвердити відповідні нормативно-правові акти. Щоб ви зрозуміли масштабність роботи, зазначу: треба підготувати 22 нормативних документи.

      Водночас ми повинні навчити керівників державної служби, керівників і працівників служб персоналу в державних органах практики застосування нового закону. А особи, які претендують на обіймання посад керівників державної служби в державних органах, мусять оволодіти інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

      Лариса СМИКАЛО, Рівненська область:

      — Маю вищу освіту. Хотіла б послужити державі. Де можна дізнатися про умови прийняття на державну службу?

      — Вітаю ваше щире бажання, пані Ларисо! Переконаний, що саме нинішня молодь, її розум, знання, натхнення стануть генераторами якісних змін у сфері державної служби.

      Врахуйте, що право на державну службу мають громадяни України незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, політичних поглядів, релігійних переконань, місця проживання, які здобули відповідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір.

      Зверніть увагу і на таке: прийняття на державну службу на посади третьої — сьомої категорій відбувається на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами.

      Дані про вакансії посад державних службовців та професійно-кваліфікаційні вимоги до них в органах державної влади підлягають публікації та поширенню через ЗМІ не пізніше, ніж за один місяць до проведення конкурсу. До речі, за інформацією про наявність вакантних посад державних службовців ви можете звернутися до кадрової служби відповідного органу державної влади.

      Дмитро Олегович, Одеська область, Любашівський район:

      — Скажіть, будь ласка, за які дії працівника можуть позбавити статусу держслужбовця? Хто ухвалює таке рішення?

      — Вочевидь, це питання турбує вас, шановний Дмитре Олеговичу, вже сьогодні. Тому зішлюся на норми ст. 30 чинного Закону «Про державну службу» (від 16.12.1993 р. №3723-ХІІ). Ним передбачено, що окрім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю, державна служба припиняється у разі:

      1) порушення умов реалізації права на державну службу (стаття 4);

      2) недотримання пов’язаних із проходженням державної служби обмежень, передбачених статтею 16);

      3) досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби (стаття 23 цього закону);

      4) відставки державних службовців, які обіймають посади першої або другої категорії (стаття 31);

      5) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі (стаття 12);

      6) відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги, передбаченої статтею 17;

      7) неподання або подання державним службовцем неправдивих відомостей щодо його доходів, передбачених статтею 13.

      Припинення державної служби належить до повноважень керівника відповідного державного органу, який призначав державного службовця на посаду.

      Микола ГОЛОВАЧ, Тернопілля:

      — От ви мені поясніть, пане В’ячеславе: якщо голова райдержадміністрації паралельно з державною службою займається власним приватним підприємством — це корупція?

      — Чую по голосу, що питання зачепило вас, шановний Миколо, за живе. Ви праві: корупція пустила глибоке коріння в усі сфери суспільного життя. Не виняток і державне управління.

      Ви маєте рацію: відповідно до статті 7 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції», який, до речі, діє вже рік, публічним службовцям забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості.

      Йдеться про заняття якоюсь оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України. А отже, в діяльності голови вашої райдержадміністрації вбачається корупційне правопорушення.

      Віктор ОЛЕФІРЕНКО, Київ:

      — Я вже на пенсії, маю майже сорок років стажу держслужбовця. Чи стосуються мене зміни в пенсійному забезпеченні у зв’язку з ухваленням нового закону?

      — Закон, як ви напевно знаєте, зворотної дії не має. Ви свою пенсію, вочевидь, заробили чесно. А тим, хто ще не пенсійного віку, повідомляю, що в Законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення» зазначено:

      «Для призначення пенсії державного службовця чоловіки повинні мати страховий стаж не менше 35 років, жінки — не менше 30 років.

      Пенсія призначатиметься у розмірі 80% суми їхньої заробітної плати, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року — страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування
» .

      А в Прикінцевих та Перехідних положеннях Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» зазначено, що порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, встановлений цим законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до набрання чинності цим законом.

      Отже, особи, які були прийняті на державну службу та отримували пенсію державного службовця до 1 жовтня 2011 року, продовжують отримувати пенсію у тому ж розмірі.

      Особам, прийнятим на державну службу після 1 жовтня 2011 року та яким призначена пенсія державного службовця або які набули права на пенсію державного службовця після цієї дати та продовжують працювати на державній службі, — пенсія перераховується відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Після звільнення таких осіб пенсія виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону «Про державну службу».

      Марія Олександрівна, Сумська область:

      — Працюю в райдержадміністрації п’ять років, маю сім’ю, двоє діток. Квартиру наймаємо, а зарплата невисока. Чи передбачено новим законом покращення матеріального та соціального забезпечення держслужбовців?

      — Поділяю ваші сімейні труднощі, сам був молодим спеціалістом, також знімав квартиру. Законодавець певною мірою врахував ці проблеми. Законом «Про державну службу», який набирає чинності з 1 січня 2013 року, встановлено мінімальний розмір найменшого посадового окладу на рівні не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати (на посаді державної служби підгрупи V-4) та основні параметри формування схеми посадових окладів. Це, порівняно з теперішніми посадовими окладами спеціалістів, зокрема районних державних адміністрацій, більше майже у 4,5 (!) раза.

      Гадаю, такий підхід дозволить виконати завдання Президента України: вдвічі підвищити зарплату найменш соціально захищеної категорії державних службовців — спеціалістів та керівників структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а протягом кількох років — і державним службовцям інших категорій.

      Звертаю вашу увагу і на те, що при цьому буде розв’язано проблеми, які гостро стоять сьогодні, — щодо значних міжпосадових і міжвідомчих розбіжностей і порушення фундаментального принципу однакової оплати за однакову працю.

      У Законі зберігається також і право на отримання державним службовцем грошової винагороди та матеріальної допомоги на оздоровлення, а також можливість встановлення йому визначених Кабінетом Міністрів надбавок.

      Віталій Олексійович, начальник департаменту, АР Крим:

      — Чув про проект TWINNING між Національним агентством і зарубіжними партнерами. Чи поширюватиметься він на регіони, зокрема на автономію?

      — Ви не помилилися. Справді, 23 березня цього року відбулося відкриття чергового проекту TWINNING для Нацагентства, спрямованого на розвиток вітчизняної державної служби. Ми впроваджуватимемо його разом із партнерами з Великобританії та Польщі.

      Завважу, що в рамках підготовки нормативно-правової бази для впровадження нового закону «Про державну службу» допомога європейських експертів у рамках проекту TWINNING буде нам і своєчасною, і корисною.

      На жаль, поки що він не поширюється на регіональний рівень, оскільки сьогодні інструмент інституційної розбудови TWINNING в Україні реалізується лише центральними органами державної влади.

      Утім, ваше запитання варте уваги. Та й досвід нових країн-членів ЄС (Центрально-Східної Європи), де цей інструмент впроваджувався на центральному і регіональному рівнях, відіграв важливу роль щодо їхнього наближення до норм та стандартів ЄС, свідчить, що така практика заслуговує запозичення. Тому Нацагентство, як національний координатор інструменту TWINNING в Україні, ініціюватиме його впровадження на регіональному рівні.

      Микола СІВЕРЦЕВ, Київська область:

      — Читав в «Урядовому кур’єрі» про конкурс на кращого держслужбовця. Прекрасна ідея з огляду на те, що в суспільстві накопичилося чимало негативу щодо діяльності державних службовців. Виявляється, є позитивний досвід — і чиновники зі зразковою поведінкою. Про це треба докладніше розповідати громадянам. Де можна дізнатися про правила цього конкурсу?

      — Спасибі, що розумієте значення і роль державних службовців, які чесно слугують громаді. До речі, саме професіоналізм, доброчесність, відданість справі стали визначальними чинниками реформи держслужби.

      Цьогоріч наш конкурс святкує свій перший п’ятирічний ювілей. Його мета — сприяти розвитку кадрового потенціалу державної служби, розбудові безперервної системи підвищення кваліфікації посадовців шляхом самоосвіти. Конкурс проводиться у три етапи: на місцевому (березень-квітень), на регіональному (травень-червень) та на державному рівнях (вересень-жовтень).

      Упродовж цього часу учасники змагання зможуть перевірити рівень своєї професійності через співбесіду, захист творчої роботи, презентації, участь у діловій грі, вирішення складних завдань щодо прийняття управлінських рішень.

      Конкурс є одним з головних етапів супроводження кар’єрного зростання державного службовця, дає широкі можливості для самостійного професійного навчання та самореалізації.

      — Пане В’ячеславе, постійні читачі «Урядового кур’єра» цікавляться, чи підтримуєте ви ідею створення реєстру випускників НАДУ — магістрів державного управління? Адже вони отримали другу освіту державним коштом. Чи раціонально використовують органи виконавчої влади цей кадровий резерв?

      — За моєю інформацією, в Національній академії державного управління при Президентові України вже створено такий реєстр.

      Сьогодні система підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування складається з Національної академії державного управління при Президентові України, її регіональних інститутів у Дніпропетровську, Львові, Одесі, Харкові та магістратур у вищих навчальних закладах країни ІV рівня акредитації, що готують управлінців на замовлення Національного агентства з питань державної служби.

      Ми проаналізували роботу згаданих вишів, сформували базу даних працевлаштування магістрів державної служби та магістрів державного управління в органи державної влади, органи місцевого самоврядування, центральні органи виконавчої влади.

      Ваші читачі мають рацію: у частини випускників НАДУ справді існують проблеми з працевлаштуванням та проходженням їхньої кар’єри. Згідно з даними вищих навчальних закладів, лише в 11% випадків спеціалісти державної служби отримують підвищення по службі після закінчення вищого навчального закладу.

      Щоб усунути ці недоліки, слід ефективніше використовувати кошти державного бюджету. Нацдержслужба впроваджує нові механізми щодо вивчення потреб регіональних та місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування як у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації їхніх працівників, так і у підготовці фахівців для роботи в зазначених органах, системно проводить моніторинг працевлаштування випускників-магістрів державного управління.

      Упевнений, що випускники НАДУ після закінчення навчання гарантовано повинні повертатися до органу влади, який направив їх на навчання, і на практиці впроваджувати здобуті знання.

      Петро ЄРЕМЕЄНКО, Дніпропетровськ:

      — Дозвольте висловити свою думку: здається мені, що робота Нацагентства відрізняється від попередника — Головдержслужби. Зокрема більше уваги почали приділяти сфері професіоналізації держслужбовців. Що нового передбачається в цьому напрямку?

      — Спасибі на доброму слові. Загалом ви порушили гостру проблему — підвищення професіоналізму на державній службі. Зауважу, що це цілком європейський підхід: безперервність навчання.

      Професіоналізація державної служби диктує доцільність створення циклу такого безперервного навчання державних службовців.

      Новий Закон «Про державну службу» встановлює і новий підхід до навчання держслужбовців, а саме підвищення рівня професійної компетентності державного службовця, що проводиться у відповідних вищих навчальних закладах шляхом підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за професійними програмами, за програмами спеціальних курсів, тематичних семінарів, тренінгів, стажування або в інших формах у порядку, що визначає Нацдержслужба.

      Сьогодні ці сфери потребують як внутрішньої, так і зовнішньої модернізації, що передбачає передусім реформування професійного навчання службовців та посадових осіб місцевого самоврядування як елементу розвитку інституційної спроможності державного управління, підвищення рівня професіоналізму та культури персоналу органів влади, здатності компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології, сприяти інноваційним процесам у державі.

      — Ще одне запитання, що надійшло на редакційну пошту: «Який центральний орган сьогодні координує діяльність виконавчих органів влади з питань запобігання та протидії корупції?»

      — Частиною четвертою статті 5 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» передбачено, що координацію реалізації органами виконавчої влади визначеної Президентом України антикорупційної стратегії здійснює спеціально уповноважений орган з питань антикорупційної політики, який утворюється Президентом України і діє відповідно до вимог, встановлених законом.

      Відповідно до частини першої Указу Президента України від 05.10.11р. №964/2011 функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики тимчасово покладено на Міністерство юстиції.

      — І наостанок проконсультуйте наших колег по журналістському цеху, які зателефонували на пряму телефонну лінію: «Чи правда, що журналісти державних ЗМІ після ухвалення нового закону про державну службу не прирівнюватимуться до державних службовців за оплатою праці?»

      — Ця сфера, як вам відомо, регулюється чинним законодавством. Так, відповідно до статті 12 Закону «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» стаж роботи журналіста в державних та комунальних засобах масової інформації зараховується до стажу державної служби, а стаж державної служби зараховується до стажу роботи журналіста в державному або комунальному ЗМІ.

      Статтею 14 згаданого закону передбачено, що журналісти державних та комунальних ЗМІ отримують надбавки, користуються пільгами, передбаченими для державних службовців відповідних категорій посад. При цьому прирівняння розміру заробітної плати журналіста державного або комунального ЗМІ до середньої заробітної плати працівника відповідної кваліфікації та посадового рівня органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником) ЗМІ, здійснюється за методикою та в порядку, які визначаються Кабінетом Міністрів.

      Абзацом другим пункту 1 Порядку оплати праці журналістів державних і комунальних ЗМІ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 15.03.1999 р. №377, визначено, що розміри посадових окладів журналістів державних або комунальних ЗМІ встановлюються на рівні розмірів посадових окладів керівних працівників і спеціалістів відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який є засновником (співзасновником) друкованого ЗМІ чи теле- і радіомовної та телерадіомовної організації, Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ».

      При цьому посадові оклади журналістів державних і комунальних ЗМІ підвищуються на суму доплати за ранг державного службовця, визначену на рівні нижчого рангу в межах категорії, до якої віднесені посади, які обіймають відповідні працівники органів державної влади чи органів місцевого самоврядування.

      Крім того, відповідно до статті 16 Закону «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» при нарахуванні пенсії журналісту державного або комунального ЗМІ застосовуються норми, методика та порядок нарахування пенсії державному службовцю.

      Отже, наголошую: журналісти державних та комунальних ЗМІ прирівнюються до державних службовців лише в умовах і порядку оплати праці та нарахуванні пенсії, а не є державними службовцями (посадовими особами органів місцевого самоврядування), на яких поширюється дія Закону «Про державну службу» («Про службу в органах місцевого самоврядування»).

      Пряму лінію підготувала і провела Ірина НАГРЕБЕЦЬКА, «Урядовий кур’єр»

      ЕКСКЛЮЗИВ

      За офіційними даними Державної служби статистики, станом на 31.12.2011 р. на державній службі перебуває 280464 особи. Співвідношення чисельності держслужбовців із загальною кількістю населення України складає 0,5%, що в кілька разів менше, ніж у більшості країн ЄС.

      Так, частка державних службовців становить: Австрія (5,9%), Швеція (9,4%), Словаччина (2,2%), Угорщина (2,9%). Лідирує Франція: тут державних службовців понад 5 млн осіб. Це майже 9% від населення країни.

      Якщо в Україні офіційно лише 97 тис. посадових осіб місцевого самоврядування (публічних службовців місцевого рівня), то у Великобританії їх 1,9 млн, серед яких учителі, управлінські кадри, професійний та технічний персонал, пожежники тощо. Не входять до цього складу лише судові працівники.

      У Німеччині до складу державних службовців входять працівники пошти, вчителі, медичні працівники та залізничники. Однак, працівники державного сектору поділяються на так званих «службовців» і «посадових осіб».

      У Франції державна служба поділяється на територіальну службу (аналог служби в органах місцевого самоврядування) та працівників центральних органів влади і префектур. При цьому лише в останньому секторі центральних органів влади працює понад 2 млн державних службовців. Близько 1200 тис. осіб є працівниками медичного сектору.

      КОМПЕТЕНТНО

      ♦ розробити 22 нормативних документи, що регулюватимуть процедурні моменти застосування нового закону «Про державну службу»;

      ♦ організувати навчання кадрів;

      ♦ актуалізувати систему підготовки та перепідготовки;

      ♦ вжити заходів щодо популяризації державної служби;

      ♦ продовжити підвищення кваліфікації з питань нового антикорупційного законодавства.

      ДОВІДКА "УК"

      Згідно зі ст. 37 нової редакції Закону «Про державну службу» (від 17.11.2011 № 4050-VI), підставами припинення державної служби є:

      1) втрата права на державну службу або його обмеження (ст. 38);

      2) закінчення строку призначення (ст. 39);

      3) ініціатива державного службовця (ст.40);

      4) ініціатива суб’єкта призначення (ст. 41);

      5) настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін (ст. 42);

      6) незгода державного службовця на проходження державної служби у разі зміни її істотних умов (ст.34);

      7) досягнення державним службовцем шістдесятип’ятирічного віку;

      8) визнання державного службовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим згідно з рішенням суду, що набрало законної сили;

      9) смерть державного службовця.

      Державна служба припиняється також з інших підстав, передбачених законом.

      Особи, зазначені у ч.3 ст.6, можуть бути звільнені з підстав, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, а також у разі звільнення посадової особи, працівником патронатної служби якої є державний службовець.

      ДОСЬЄ "УК"

      В’ячеслав ТОЛКОВАНОВ. Народився 22 червня 1975 р. в Горлівці на Донеччині. За фахом викладач, магістр державного управління, спеціаліст права. Працював у Фонді сприяння місцевому самоврядуванню України, Адміністрації Президента, АМУ. Очолював департамент та був заступником міністра в міністерстві з питань ЖКГ. З квітня 2011 р.— перший заступник начальника Головдержслужби. З 12 серпня 2012-го голова Національного агентства України з питань державної служби. Кандидат юридичних наук, доктор публічного права (Франція).

      ПРЕС-ЦЕНТР

Источник: Урядовий Кур'єр


Обсуждаемая новость:
У Аделаджи опровергли

      У Аделаджи опровергли "провокационное заявление" о его задержании ...

Інші новини права:

Більше юридичних новин

юридическая помощь гражданам


юридическая помощь бизнесу


- Грамотно и профессионально, по-деловому, без пиара и заносчивости, компетентно и индивидуально. Юридические услуги и результат. ...


- Знать свою работу и уметь отстаивать права своего Клиента - это то, чем руководствуется адвокат Светлана Приймак в своей деятельности. ...


Відгуки про юриста
отзывы об светлане приймак
   Уважаемая Светлана Михайловна! Благодарю вас за быстрый и очень радостный для нас ответ. На дополнительные деньги, положенные нам государством, и рассчитывать просто не могли!
   Да и не добивались сами, т.к. знаем много таких же семей, а результаты у них такие же как и были у нас до встречи с вами.
   Спасибо. Валерия и Михаил, Донецк
Акції на юридичні послуги

Скидки на юридические услуги


-

орнамент


Більше загальних статтей

-

Більше сімейних статтей

-

Більше судової практики

-

Більше консультацій-

-
Випадкове на сайті юриста

-
Звернення до адвоката


Тема звернення:

Ваше ім'я:
Текст Вашого звернення:
(викладіть суть Вашого звернення до юриста)Контактний телефон: Контактний Email: